Người mẹ thiếu thốn tình dục vụng trộm vs bạn học của đứa con Ririko Kinoshita

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Người mẹ thiếu thốn tình dục vụng trộm vs bạn học của đứa con Ririko Kinoshita, tay nhau những quyển truyện dâm để đọc, dù cho chính phủ có luật cấm “trẻ em dưới vị thành niên không được đọc những sách báo có nội dung tìn dục”, nhưng không hiểu sao các bọn con trai của chúng bạn của con, toàn là “under age” lại có những cuốn sách dâm tình tiểu thuyết truyền nhau mà đọc, thế là một hôm nọ, xem phim sex vietsub sau khi thằng bạn trong nhóm đã đọc xong cuốn sách dâm “út lượm”, cậu ấy truyền sang cho bà mẹ mượn về đọc, bài tập về nhà chưa xong, nhưng bạn của con cùng bà mẹ cứ…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image